Здраве&Грижи

Инфекциозния хепатит при кучетата представлява вирусно заразно заболяване проявяващо се с треска, тежки възпалителни промени в черния дроб, очите, храносмилателната и дихателна системи и нарушения в ЦНС.Не засяга човека.

Етиология

Класификация на причинителя

Причинителят е аденовирус, съдържащ ДНК, размножаващ се в ядрата на клетките, при което образува вътреядрени включения (телца на Рубарт).

Устойчивост на химически и физически фактори

Температура:

При температура 60-70°C загива за 50 мин., а при изваряване - за 1 мин.

Химикали:

Резистентен на етер, хлороформ, метанол.Не се влияе от антибиотици

Дезинфектанти:

Добро дезинфекционно действие имат 5%-овите разтвори на формалина, натриева основа - 2-3%, хлорна вар - 5-7%

Оцеляване:

Голяма устойчивост на външни въздействия

Епизоотология

·                           Високо контагиозно

Гостоприемници

·                           Възприемчиви са кучета, лисици, вълци, чакали, мечки,диви и домашни котки

Заразяване

·                           Основен източник на заразата са преди всичко болните животни чрез всички свои секрети и екскрети:фекалии, урина, конюнктивален и носов секрет, слюнка и др.

·                           Съществува значително и трайно заразоносителство и заразоотделителство при преболедували животни (с години).Особено опасни разпространители на заболяването са и животните, прекарващи скрита форма на инфекцията.Техният брой обикновено надвишава многократно броя на клинично болните.

·                           Предаването на заболяването се осъществява главно по пряк начин и посредством инфектирани храни, вода и други предмети.

·                           Възможно е заразяване да се осъществи по аерогенен път, чрез нестерилна работа по време на имунизации, при профилактични прегледи, при киноложки изложби и др.

·                           Допуска се, че бълхите също могат да служат за преносители на заболяването

·                           Епизоотиите от инфекциозен хепатит се наблюдават през цялата година, но особено тежки са през активните размножителни периоди

Източници на вируса

·                           всички секрети и екскрети

Диагноза

Инкубационен период 2-9 дни.След проникване в организма на възприемчивото животно вирусът предизвиква виремия, съпроводена с повишаване на температурата до 41,7°C и се поддържа до края на болестта.Различават се три клинични форми:свръхостро, остро, латентно.

Клинична диагноза

Свръхостра (перакутна) форма

·                           Най-често при отбитите кученца до 3-месечна възраст

·                           Бърза смърт след изпадане в колапс, без проява на каквато и да било клиника преди това

Остра форма

·                           Най-често при възрастните

·                           апатия, липса на апетит, отпадналост, нестабилен вървеж, забавени реакции, анорексия, залежаване

·                           повръщане на стомашно съдържание, примесено с жлъчка

·                           тонзилит и едностранен или двустранен кератит или кератоконюнктивит

·                           повишена жажда, кървава диария, оток на подчелюстните лимфни възли, болка в областта на глътката и мечовидния хрущял при палпация и заемане на стойка,облекчаваща коремните болки - протегнати пред главата предни крайници и извит нагоре гръб

·                           Понякога подкожни отоци по главата и тялото, жълтеница и остра болезненост при палпация в чернодробната област

·                           тъмносивокафяв цвят на урината

·                           Неврологична симптоматика - некоординирани движения, атаксия, епилептоидни спазми на тилната мускулатура и крайниците, парализа на задницата

·                           иридоциклит с паренхиматозен кератит, с преходен характер или водещ до трайно ослепяване

·                           слаб пулс, но учестен, над 110 удара/мин., затруднено , но учестено дишане

·                           левкопения, анеозионфилия, неутрофилия, лимфопения и моноцитоза;РУЕ 20-30 мм/ч

Латентно протичане

·                           възрастни и индивиди с повишена устойчивост

·                           липса на ясно изразена клиника

·                           нарушено общо състояние

·                           леки гастроинтестинални смущения

·                           субфебрилни състояния с ремитиращ характер

·                           сърдечносъдови смущения

·                           незначителна анемия, кератит

Лезии

·                           Хеморагична инфилтрация в много лимфни възли и особено в порталните, мезентериалните, подчелюстните

·                           Иктерус и хеморагии по серози и лигавици

·                           Увеличен черен дроб

·                           Удебелена и осеяна с хеморагии субсероза на жлъчния мехур

·                           Серозно-хеморагична инфилтрация на подкожната тъкан

·                           Серозно-хеморагична течност в коремната и гръдна кухини

·                           Отлагане на фибринни маси около черния дроб

·                           Гнойно-некротично възпаление на мукозите на горните дихателни пътища

·                           Пихтиести отоци на панкреаса и тимуса

Диференциална диагноза

·                           Лептоспироза

·                           Гана

·                           Корона и ротавирусни ентерити

·                           Интоксикации и др.

Лабораторна диагноза

·                           Агар-гел дифузионна проба

·                           Вируснеутрализационна проба

·                           Биопроба

Лечение

·                           Хиперимунни серуми и гама-глобулини

·                           Симптоматично лекуване с хепатопротективни средства (витамини В12,В1,В2,фолиева киселина, тиамин, рибофлавин, витамин С)

·                           Широкоспектърни антибиотици

Предпазване и контрол

Медицинска профилактика

·                           Профилактично ваксиниране с поливалентни ваксини